İş Güvenliği ve Sağlığı

Türkiye petrol ve gaz endüstrisinde örnek bir iş güvenliği sağlığı performansı elde etmeyi amaçlıyoruz. Yıllar boyunca, İSG'nin en iyi uygulamalarını ve performansını geliştirmek ve  kendi İSG uygulama kurallarımızı oluşturmak için çalıştık.


İSG anlayışımız, aşağıdakilere öncelik vermektedir:

• İş güvenliği, işletme sağlığı ve çevreye duyarlılığı mümkün olan en yüksek seviye de tutmak için üretim yöntemlerini optimize etmek.
• Çalışma ortamında gerekli minimum sağlık ve güvenlik koşullarının üstünde şartlar belirlemek.
• ISG anlayışının sürekli olarak iyileştirilmesi için çalışma sırasında sürekli eğitimler verilmesi.
• “Çevreye uyumlu” tasarım ve materyallere öncelik vermek

Kapsamlı İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre (İSG) politikamız, sağlık ve güvenlik performansımızı ve çevre yönetimimizi sürekli iyileştirme çabalarımızı düzenlemektedir. Politikamıza uyma görevi, her Osmanek tesisi ve çalışanının yanı sıra, taşeronlarımız ve tedarikçilerimizle çalışma sözleşmelerimizin koşullarını içinde de yer alır.

İSG programımızın sürdürülebilirliği için, zaman zaman dış denetçilerin yanı sıra kendi personellerimiz arasından görevlendirilen uzmanlar tarafından desteklenen, yerleşik bir kurumsal HSE ekibi istihdam ediyoruz.Kurumsal İSG ekibinin görevleri şunlardır:

• İSG uygunluk doğrulaması: Yeni bir tesisin tasarımı ve devreye alınması, yeni bir üretim hattının kurulması, yeni bir prosesin uygulanması ve tehlike soruşturmaları dahil olmak üzere bir dizi durumda bir İSG uygunluk doğrulama sistemi kullanıyoruz. Bu süreç, önemli riskleri araştırmak, uygulanabilir olduğunda sosyal ve çevresel kaygılar dahil, alınacak aksiyonları tanımlamak için,proses risk değerlendirmesi, olası düzeltici faaliyetleri ve iyileştirici tedbirleri belirlemek için kullanılmaktadır. 

• Aynı İSG uygunluk doğrulaması, yöneticilerin, departmanların İSG politikasına uygunluğunu belgelendirme sorumluluklarını da değerlendirir ve tespit edilen eksiklikler için gerekli eylem planlarını ortaya koyar.

•  İSG, Tesislerin Denetimi: İSG politikalarımıza sıkı bir şekilde uyumu sağlamak için denetime önem veriyoruz. İSG politikalarımıza ve ilgili yönetmeliklere uyduklarından emin olmak için tesislerimizi yılda bir kez denetleriz. Bu amaçla, yerleşik kurumsal HSE denetim ekibimiz, zaman zaman kendi personelimiz olan uzmanların yanı sıra dış denetçilerin de desteklerini almaktadır. Bu yapı, hem ekip üyeleri tarafından (örneğin, şirket genelinde saha uzmanları), potansiyel zayıflıkları belirleyebilecek hem de ortak uygulamalar hakkında yeni ve daha iyi perspektifler sunabilecek daha kapsamlı bir değerlendirmeye izin verir.

Tüm potansiyel açık noktaları, periyodik denetimler sırasında değerlendirilmekte ve ayrıca farklı bölümlerde tespit edilen kusurlu noktalarının ilave olarak incelenmesini de içermektedir. Performans eksiklikleri tespit edilirse ve belirlenirse, ilgili birime, düzeltici bir plan geliştirmek için 30 gün verilir ve daha sonra kurulun onayını takiben eyleme geçilir. Mevcut sistemdeki bu iyileştirmeler daha sonra bir sonraki denetimin zamanına kadar şirket İSG ekibi tarafından izlenir.


Tüm bulgular ve sonuçlar ilgili birim yöneticisine ve yönetim kuruluna bildirilir.

• İç İSG Denetimleri: Periyodik denetimler ayrıca, kurumsal İSG ekibi tarafından yürütülen iç denetim süreçleriyle de tamamlanmaktadır. Benzer önlemler eksikliklerin belirlenmesi üzerine periyodik denetimler olarak alınmaktadır.

This website uses cookies to show the best performance. By using our site you accept cookies. See Cookie Policy for detailed information. Cookie Policy

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikasına bakınız. Çerez Politikası

KABUL ET / ACCEPT ALL